A.T.

Pracownia Konserwacji Zabytków

A.T. Pracownia Konserwacji Zabytków w Tychach, pracownia Agnieszki i Tomasza Trzosów (od 1993 roku)

 

 

W pracowni A.T. zajmujemy się konserwacją i renowacją dzieł sztuki. Specjalizujemy się w konserwacji obiektów metalowych: cynowych, miedzianych, cynkowych, z metali szlachetnych i innych nieszlachetnych. Od lat podejmujemy się konserwacji zabytkowych obiektów sztuki sepulkralnej, szczególnie sarkofagów. Możemy poszczycić się dużym dorobkiem w tej dziedzinie. Pracownia A.T ma również duże doświadczenie w konserwacji malarstwa ściennego, w tym wielu fresków, malarstwa sztalugowego na podobraziach płóciennych, drewnianych i metalowych oraz rzeźby drewnianej polichromowanej i kamiennej. Chętnie realizujemy nietypowe zadania konserwatorskie często wymagające nowatorskich rozwiązań, zawsze jednak kierujemy się zasadą „Primum non nocere”.