A.T.

Pracownia Konserwacji Zabytków

A.T. Pracownia Konserwacji Zabytków oferuje:

 

  • prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich z gwarancją jakości na podstawie autorskich programów

  • tworzenie programów prac konserwatorskich

  • nadzory konserwatorskie

  • kosztorysowanie prac konserwatorskich

  • transport konserwowanych obiektów

  • pomoc przy „łączeniu starego z nowym” - aranżacje, projekty i realizacja

  • ocalanie współczesnych, także nietypowych technologicznie dzieł

  • wykonywanie kopii dzieł sztuki