A.T.

Pracownia Konserwacji Zabytków

A.T. Pracownia

Konserwacji Zabytków

 

ul. Skalna 161,

43-100 Tychy

 

+48 604 983 545

a.t.konserwacja@wp.pl

 

 

 

 

 

 

Cynowy sarkofag królewicza Aleksandra Karola Wazy

z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie

/przed konserwacją

Cynowy sarkofag królewicza Aleksandra Karola Wazy 

z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie

/po konserwacji

 

Kartusz herbowy z cynowego sarkofagu królewicza

Aleksandra Karola Wazy /sprzed i po konserwacji

Cynowy sarkofag królewicza Aleksandra Karola Wazy

zbliżenie na rysunek rytu /po konserwacji

                                          Wieko sarkofagu królewicza

                                          Aleksandra Karola Wazy

                                          /po konserwacji

Cynowy sarkofag królowej Anny Austriaczki

z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie

/przed konserwacją

Cynowy sarkofag królowej Anny Austriaczki

z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie

/po konserwacji

Fragment kartusza herbowego z sarkofagu królowej

Anny Austriaczki /sprzed i po konserwacji

Fragment pozłacanej i polichromowanej aplikacji burty

długiej sarkofagu Anny Austriaczki /po konserwacji

 

Św. Mikołaj, XV w. obraz

na podobraziu drewnianym 

autorstwa Jana z Nysy

z kościoła pw. Św. Mikołaja

w Dzielowie /sprzed i po

konserwacji

Św. Mikołaj, XV w. obraz

na podobraziu drewnianym

autorstwa Jana z Nysy

/po konserwacji

 

(konserwacja strukturalna

podobrazia i projekt konstrukcji

stabilizującej autorstwa Irmy

Pawelskiej)

Cynowy sarkofag królewny Anny Marii Wazanki z krypty grobowej

Katedry Wawelskiej w Krakowie /przed konserwacją

Cynowy sarkofag królewny Anny Marii Wazanki z krypty grobowej

Katedry Wawelskiej w Krakowie /po konserwacji

 

 

Cynowy sarkofag królewny

Anny Marii Wazanki

z krypty grobowej

Katedry Wawelskiej

w Krakowie /sprzed

i po konserwacji

Cynowy sarkofag królowej Barbary Zapolyi z krypty grobowej

Katedry Wawelskiej /sprzed i po konserwacji

Skarb z Czermna (X w.), biżuteria srebrna ze zbiorów Muzeum Regionalnego

w Tomaszowie Lubelskim /sprzed i po konserwacji

XV w. fresk z Kościoła Św. Jerzego

w Cieszynie /w trakcie i po konserwacji

 

 

Sarkofag cynowy króla Zygmunta Augusta z krypty grobowej

Katedry Wawelskiej w Krakowie /sprzed i po konserwacji

Wieko cynowego sarkofagu króla Zygmunta Augusta z krypty grobowej

Katedry Wawelskiej w Krakowie /sprzed i po konserwacji

 

 

Zbliżenie na sarkofag króla Zygmunta Augusta

/sprzed i po konserwacji

 

Sarkofag cynowy królowej Anny Jagiellonki z krypty grobowej

Katedry Wawelskiej w Krakowie /sprzed i po konserwacji

 

Zbliżenie na aplikację burty długiej

z sarkofagu królowej Anny Jagiellonki

/sprzed i po konserwacji

XV w. fresk z sklepienia

prezbiterium Kościoła

pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny

w Lubecku /sprzed i po

konserwacji

 

7-min

 

 

XV w. fresk z sklepienia

prezbiterium Kościoła

pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny

w Lubecku /sprzed i po

konserwacji

XV w. fresk z prezbiterium Kościoła

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii

Panny w Lubecku /po konserwacji

 

 

XV w. fresk z prezbiterium Kościoła

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii

Panny w Lubecku /po konserwacji

 

Ambona z Kościoła

Wniebowzięcia Najświętszej

Marii Panny w Lubecku

/sprzed i po konserwacji

 

XV w. Madonna z dzieciątkiem

z Kościoła Wniebowzięcia

Najświętszej Marii

Panny w Lubecku

/sprzed i po

konserwacji

Obraz opata

z Pocysterskiego

Zespołu Klasztorno

-Pałacowego

w Rudach 

/sprzed, w trakcie

i po konserwacji

Obraz opata z Pocysterskiego

Zespołu Klasztorno-Pałacowego

w Rudach /sprzed

i po konserwacji

Rzeźba drewniana

Matki Boskiej

z dzieciątkiem

z Koszęcina /sprzed

i po konserwacji

Miedziany, polichromowany sarkofag Zuzanny Jadwigi Schaffgotsch

z krypty rodu Hochbergów przy kościele pw. Św. Mikołaja w Świebodzicach

/sprzed i po konserwacji

 

Cynkowy sarkofag biskupa 

Józefa Twarowskiego 

z krypty biskupiej kolegiaty

pw. Świętej Trójcy

z Janowa Podlaskiego

/sprzed i po

konserwacji

Naszyjnik z krzyżem oraz pierścień biskupa

Beniamina Szymańskiego z sarkofagu pochodzącego

z krypty grobowej kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej

(OO. Kapucynów) w Łomży 

/sprzed i po konserwacji

 

 

Sarkofag drewniany obity tkaniną biskupa Franciszka Kobielskiego

z krypty biskupiej kolegiaty pw. Świętej Trójcy z Janowa Podlaskiego 

/sprzed i po konserwacji

Sarkofag drewniany obity aksamitem biskupa

Antoniego Wołłowicza z krypty biskupiej kolegiaty

pw. Świętej Trójcy z Janowa Podlaskiego 

/sprzed i po konserwacji

                                      Wieko sarkofagu króla

                                      Stefana Batorego /sprzed

                                      i po konserwacji

Figury z sarkofagu króla Stefana Batorego

/sprzed i po konserwacji

 

Figura narożna z sarkofagu

króla Stefana Batorego

/sprzed i po konserwacji

Sarkofag miedziany Joanny von Promnitz z krypty grobowej 

kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie /sprzed i po konserwacji

 

Sarkofag miedziany osoby nieznanej z krypty grobowej rodu 

von Promnitz kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie

/sprzed i po konserwacji

Cynowy sarkofag Erdmana I Leopolda von Promnitz z krypty grobowej

kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie

/sprzed i po konserwacji

Cynowy sarkofag Zygfryda II von Promnitz z krypty grobowej

kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie 

/sprzed i po konserwacji

Cynowy sarkofag Gabriela Tarnowskiego z krypty grobowej Katedry

Wawelskiej w Krakowie /sprzed i po konserwacji

Polichromia herbu z sarkofagu Gabriela Tarnowskiego

z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie

/sprzed i po konserwacji

Cynowy sarkofag Ewy Katarzyny z Warszyckich Tarnowskiej Zebrzydowskiej

z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie /sprzed i po konserwacji

 

Miedziany polichromowany sarkofag Anny Marii von Promnitz z krypty grobowej

kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie /sprzed i po konserwacji