A.T.

Pracownia Konserwacji Zabytków

A.T. Pracownia

Konserwacji Zabytków

 

ul. Skalna 161,

43-100 Tychy

 

+48 604 983 545

a.t.konserwacja@wp.pl

 

 

 

 

 

 

Cynowy sarkofag królewicza Aleksandra Karola Wazy

z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie

/przed konserwacją

Cynowy sarkofag królewicza Aleksandra Karola Wazy 

z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie

/po konserwacji

 

Kartusz herbowy z cynowego sarkofagu królewicza

Aleksandra Karola Wazy /sprzed i po konserwacji

Cynowy sarkofag królewicza Aleksandra Karola Wazy

zbliżenie na rysunek rytu /po konserwacji

                                          Wieko sarkofagu królewicza

                                          Aleksandra Karola Wazy

                                          /po konserwacji

Cynowy sarkofag królowej Anny Austriaczki

z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie

/przed konserwacją

Cynowy sarkofag królowej Anny Austriaczki

z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie

/po konserwacji

Fragment kartusza herbowego z sarkofagu królowej

Anny Austriaczki /sprzed i po konserwacji

Fragment pozłacanej i polichromowanej aplikacji burty

długiej sarkofagu Anny Austriaczki /po konserwacji

 

Św. Mikołaj, XV w. obraz

na podobraziu drewnianym 

autorstwa Jana z Nysy

z kościoła pw. Św. Mikołaja

w Dzielowie /sprzed i po

konserwacji

Św. Mikołaj, XV w. obraz

na podobraziu drewnianym

autorstwa Jana z Nysy

/po konserwacji

 

(konserwacja strukturalna

podobrazia i projekt konstrukcji

stabilizującej autorstwa Irmy

Pawelskiej)

Cynowy sarkofag królewny Anny Marii Wazanki z krypty grobowej

Katedry Wawelskiej w Krakowie /przed konserwacją

Cynowy sarkofag królewny Anny Marii Wazanki z krypty grobowej

Katedry Wawelskiej w Krakowie /po konserwacji

 

 

Cynowy sarkofag królewny

Anny Marii Wazanki

z krypty grobowej

Katedry Wawelskiej

w Krakowie /sprzed

i po konserwacji

Cynowy sarkofag królowej Barbary Zapolyi z krypty grobowej

Katedry Wawelskiej /sprzed i po konserwacji

Skarb z Czermna (X w.), biżuteria srebrna ze zbiorów Muzeum Regionalnego

w Tomaszowie Lubelskim /sprzed i po konserwacji

XV w. fresk z Kościoła Św. Jerzego

w Cieszynie /w trakcie i po konserwacji

 

 

Sarkofag cynowy króla Zygmunta Augusta z krypty grobowej

Katedry Wawelskiej w Krakowie /sprzed i po konserwacji

Wieko cynowego sarkofagu króla Zygmunta Augusta z krypty grobowej

Katedry Wawelskiej w Krakowie /sprzed i po konserwacji

 

 

Zbliżenie na sarkofag króla Zygmunta Augusta

/sprzed i po konserwacji

 

Sarkofag cynowy królowej Anny Jagiellonki z krypty grobowej

Katedry Wawelskiej w Krakowie /sprzed i po konserwacji

 

Zbliżenie na aplikację burty długiej

z sarkofagu królowej Anny Jagiellonki

/sprzed i po konserwacji

XV w. fresk z sklepienia

prezbiterium Kościoła

pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny

w Lubecku /sprzed i po

konserwacji

 

7-min

 

 

XV w. fresk z sklepienia

prezbiterium Kościoła

pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny

w Lubecku /sprzed i po

konserwacji

XV w. fresk z prezbiterium Kościoła

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii

Panny w Lubecku /po konserwacji

 

 

XV w. fresk z prezbiterium Kościoła

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii

Panny w Lubecku /po konserwacji

 

Ambona z Kościoła

Wniebowzięcia Najświętszej

Marii Panny w Lubecku

/sprzed i po konserwacji

 

XV w. Madonna z dzieciątkiem

z Kościoła Wniebowzięcia

Najświętszej Marii

Panny w Lubecku

/sprzed i po

konserwacji

Obraz opata

z Pocysterskiego

Zespołu Klasztorno

-Pałacowego

w Rudach 

/sprzed, w trakcie

i po konserwacji

Obraz opata z Pocysterskiego

Zespołu Klasztorno-Pałacowego

w Rudach /sprzed

i po konserwacji

Rzeźba drewniana

Matki Boskiej

z dzieciątkiem

z Koszęcina /sprzed

i po konserwacji

Miedziany, polichromowany sarkofag Zuzanny Jadwigi Schaffgotsch

z krypty rodu Hochbergów przy kościele pw. Św. Mikołaja w Świebodzicach

/sprzed i po konserwacji

 

Cynkowy sarkofag biskupa 

Józefa Twarowskiego 

z krypty biskupiej kolegiaty

pw. Świętej Trójcy

z Janowa Podlaskiego

/sprzed i po

konserwacji

Naszyjnik z krzyżem oraz pierścień biskupa

Beniamina Szymańskiego z sarkofagu pochodzącego

z krypty grobowej kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej

(OO. Kapucynów) w Łomży 

/sprzed i po konserwacji

 

 

Sarkofag drewniany obity tkaniną biskupa Franciszka Kobielskiego

z krypty biskupiej kolegiaty pw. Świętej Trójcy z Janowa Podlaskiego 

/sprzed i po konserwacji

Sarkofag drewniany obity aksamitem biskupa

Antoniego Wołłowicza z krypty biskupiej kolegiaty

pw. Świętej Trójcy z Janowa Podlaskiego 

/sprzed i po konserwacji

                                      Wieko sarkofagu króla

                                      Stefana Batorego /sprzed

                                      i po konserwacji

Figury z sarkofagu króla Stefana Batorego

/sprzed i po konserwacji

 

Figura narożna z sarkofagu

króla Stefana Batorego

/sprzed i po konserwacji

Sarkofag miedziany Joanny von Promnitz z krypty grobowej 

kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie /sprzed i po konserwacji

 

Sarkofag miedziany osoby nieznanej z krypty grobowej rodu 

von Promnitz kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie

/sprzed i po konserwacji

Cynowy sarkofag Erdmana I Leopolda von Promnitz z krypty grobowej

kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie

/sprzed i po konserwacji

Cynowy sarkofag Zygfryda II von Promnitz z krypty grobowej

kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie 

/sprzed i po konserwacji

Cynowy sarkofag Gabriela Tarnowskiego z krypty grobowej Katedry

Wawelskiej w Krakowie /sprzed i po konserwacji

Polichromia herbu z sarkofagu Gabriela Tarnowskiego

z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie

/sprzed i po konserwacji

Cynowy sarkofag Ewy Katarzyny z Warszyckich Tarnowskiej Zebrzydowskiej

z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie /sprzed i po konserwacji

 

Miedziany polichromowany sarkofag Anny Marii von Promnitz z krypty grobowej

kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie /sprzed i po konserwacji

 

Miedziany polichromowany sarkofag

Anny Marii von Promnitz  /po konserwacji

 

Miedziany polichromowany sarkofag dziecka z rodu von Promnitz 

z krypty grobowej kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie

/sprzed i po konserwacji

Miedziany polichromowany sarkofag

dziecka z rodu von Promnitz 

z krypty grobowej kościoła

pw. Wszystkich Świętych

w Pszczynie /sprzed i po

konserwacji

Zbliżenie na polichromię

sarkofagu dzięcięcego

z krypty grobowej rodziny

von Promnitz z kościoła

pw. Wszystkich Świetych

w Pszczynie /po konserwacji

 

Miedziany polichromowany sarkofag dziecka z rodu von Promnitz 

z krypty grobowej kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie

/sprzed i po konserwacji

 

Miedziany polichromowany sarkofag dziecka 

z rodu von Promnitz z krypty grobowej 

kościoła pw. Wszystkich Świętych

w Pszczynie /sprzed i po

konserwacji

Cynowy sarkofag Weigharta von Promnitz z krypty grobowej Kościoła

pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie /sprzed i po konserwacji

Matka Boska Pszczyńska

/sprzed i po konserwacji

z przywróceniem pierwotnego

wizerunku

Matka Boska Pszczyńska

z Kościoła Wszystkich Świętych

w Pszczynie /sprzed i po

konserwacji z przywróceniem

pierwotnego wizerunku

Ołtarz główny Bazyliki Narodzenia

Najświętszej Marii Panny

w Pszowie /sprzed i po konserwacji

 

Ołtarz z kościoła cmentarnego

pw. Św. Magdaleny w Rudach 

/sprzed i po konserwacji

XV w. fresk z kościoła pw Św. Katarzyny

Aleksandryjskiej w Karchowicach

/sprzed i po konserwacji

XV w. fresk z kościoła pw Św. Katarzyny

Aleksandryjskiej w Karchowicach

/sprzed i po konserwacji

XV w. fresk z kościoła pw Św. Katarzyny

Aleksandryjskiej w Karchowicach

/sprzed i po konserwacji

Rzeźba drewniana polichromowana

Ecce Homo z kruchty kościoła

pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie

/sprzed i po konserwacji

 

Witrochromia z Pałacu Fitznera w Siemianowicach Śląskich /sprzed i po konserwacji

 

Cynowy sarkofag królewicza Aleksandra Karola Wazy z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie 

/sprzed i po konserwacji

 

Kartusz herbowy z cynowego sarkofagu królewicza Aleksandra Karola Wazy 

/sprzed i po konserwacji

Cynowy sarkofag królewicza Aleksandra Karola Wazy zbliżenie na rysunek rytu

/po konserwacji

 

Wieko sarkofagu królewicza

Aleksandra Karola Wazy

/po konserwacji

 

Cynowy sarkofag królowej Anny Austriaczki z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie /sprzed i po konserwacji

Fragment kartusza herbowego z cynowego sarkofagu królowej Anny Austriaczki /przed konserwacją

 

Fragment kartusza herbowego z cynowego sarkofagu królowej Anny Austriaczki 

/po konserwacji

 

Fragment pozłacanej i polichromowanej aplikacji burty długiej cynowego sarkofagu królowej Anny Austriaczki /po konserwacji

 

 

     

      Św. Mikołaj, XV w. obraz

      na podobraziu drewnianym 

      autorstwa Jana z Nysy

      z kościoła pw. Św. Mikołaja

      w Dzielowie /przed konserwacją

 

      Św. Mikołaj, XV w. obraz

      na podobraziu drewnianym 

      autorstwa Jana z Nysy

      z kościoła pw. Św. Mikołaja

      w Dzielowie /po konserwacji

Św. Mikołaj, XV w. obraz

na podobraziu drewnianym

autorstwa Jana z Nysy

/po konserwacji

 

(konserwacja strukturalna

podobrazia i projekt konstrukcji

stabilizującej autorstwa Irmy

Pawelskiej)

       

       Św. Mikołaj, XV w. obraz

       na podobraziu drewnianym

       autorstwa Jana z Nysy

       /po konserwacji

 

       (konserwacja strukturalna

       podobrazia i projekt konstrukcji

       stabilizującej autorstwa Irmy

       Pawelskiej)

Cynowy sarkofag królewny Anny Marii Wazanki z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie /sprzed i po konserwacji

 

Cynowy sarkofag królewny Anny Marii Wazanki z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie /przed konserwacją

 

Cynowy sarkofag królewny Anny Marii Wazanki z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie /po konserwacji

Cynowy sarkofag królowej Barbary Zapolyi z krypty grobowej Katedry Wawelskiej /sprzed i po konserwacji

Skarb z Czermna, biżuteria srebrna

ze zbiorów Muzeum Regionalnego

w Tomaszowie Lubelskim /sprzed 

i po konserwacji

Skarb z Czermna, biżuteria srebrna

ze zbiorów Muzeum Regionalnego

w Tomaszowie Lubelskim /sprzed 

i po konserwacji

Skarb z Czermna, biżuteria srebrna

ze zbiorów Muzeum Regionalnego

w Tomaszowie Lubelskim /sprzed 

i po konserwacji

Skarb z Czermna, biżuteria srebrna

ze zbiorów Muzeum Regionalnego

w Tomaszowie Lubelskim /sprzed 

i po konserwacji

Skarb z Czermna, biżuteria srebrna

ze zbiorów Muzeum Regionalnego

w Tomaszowie Lubelskim /sprzed 

i po konserwacji

          XV w. fresk z Kościoła Św.

          Jerzego w Cieszynie 

           /w trakcie konserwacji

          XV w. fresk z Kościoła Św.

          Jerzego w Cieszynie 

           /po konserwacji

Sarkofag cynowy króla Zygmunta Augusta z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie /sprzed i po konserwacji

Wieko sarkofagu króla Zygmunta Augusta z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie /przed konserwacją

Wieko sarkofagu króla Zygmunta Augusta z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie /po konserwacji

Kartusz herbowy z sarkofagu króla Zygmunta Augusta z krypty grobowej Katedry Wawelskiej 

/po konserwacji

Zbliżenie na sarkofag króla Zygmunta Augusta /sprzed i po konserwacji

 

 

Sarkofag cynowy królowej Anny Jagiellonki z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie /sprzed i po konserwacji

 

Zbliżenie na aplikację burty długiej

z sarkofagu królowej Anny Jagiellonki

/sprzed i po konserwacji

XV w. fresk z sklepienia

prezbiterium Kościoła

pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny

w Lubecku /przed konserwacją

XV w. fresk z sklepienia

prezbiterium Kościoła

pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny

w Lubecku /po konserwacji

XV w. fresk z sklepienia

prezbiterium Kościoła

pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny

w Lubecku /przed konserwacją

XV w. fresk z sklepienia

prezbiterium Kościoła

pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny

w Lubecku /po konserwacji

XV w. fresk z prezbiterium

Kościoła pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny

w Lubecku /po konserwacji

XV w. fresk z prezbiterium

Kościoła pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny

w Lubecku /po konserwacji

XV w. fresk z prezbiterium

Kościoła pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny

w Lubecku /po konserwacji

XV w. fresk z prezbiterium

Kościoła pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny

w Lubecku /po konserwacji

XV w. fresk z prezbiterium

Kościoła pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny

w Lubecku /po konserwacji

XV w. fresk z prezbiterium

Kościoła pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny

w Lubecku /po konserwacji

XV w. fresk z prezbiterium

Kościoła pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny

w Lubecku /po konserwacji

    Ambona z Kościoła

    Wniebowzięcia Najświętszej

    Marii Panny w Lubecku

    /przed konserwacją

 

      Ambona z Kościoła

      Wniebowzięcia Najświętszej

      Marii Panny w Lubecku

      /sprzed konserwacji

XV w. Madonna z dzieciątkiem z Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lubecku /sprzed i po konserwacji

XV w. Madonna z dzieciątkiem z Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lubecku /sprzed i po przed konserwcją

XV w. Madonna z dzieciątkiem z Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lubecku /po konserwacji

Obraz opata z Pocysterskiego

Zespołu Klasztorno-Pałacowego

w Rudach /przed konserwacją

Obraz opata z Pocysterskiego

Zespołu Klasztorno-Pałacowego

w Rudach /w trakcie konserwacji

Obraz opata z Pocysterskiego

Zespołu Klasztorno-Pałacowego

w Rudach /po konserwacji

 

Obraz opata z Pocysterskiego

Zespołu Klasztorno-Pałacowego

w Rudach /przed konserwacją

Obraz opata z Pocysterskiego

Zespołu Klasztorno-Pałacowego

w Rudach /po konserwacji

Rzeźba drewniana Matki Boskiej

z dzieciątkiem z Koszęcina /sprzed

i po konserwacji

Rzeźba drewniana Matki Boskiej

z dzieciątkiem z Koszęcina /przed konserwacją

Rzeźba drewniana Matki Boskiej

z dzieciątkiem z Koszęcina /po konserwacji

 

Miedziany, polichromowany sarkofag Zuzanny Jadwigi Schaffgotsch z krypty rodu Hochbergów przy kościele pw. Św. Mikołaja w Świebodzicach /sprzed i po konserwacji

Cynkowy sarkofag biskupa Józefa Twarowskiego z krypty biskupiej kolegiaty

pw. Świętej Trójcy z Janowa 

Podlaskiego/sprzed

i po konserwacji

Naszyjnik z krzyżem oraz pierścień biskupa

Beniamina Szymańskiego z sarkofagu pochodzącego z krypty grobowej kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej

(OO. Kapucynów) w Łomży 

/sprzed i po konserwacji

Sarkofag drewniany obity tkaniną biskupa Franciszka Kobielskiego z krypty biskupiej kolegiaty pw. Świętej Trójcy z Janowa Podlaskiego /sprzed i po konserwacji

Sarkofag drewniany obity aksamitem biskupa Antoniego Wołłowicza z krypty biskupiej kolegiaty pw. Świętej Trójcy z Janowa Podlaskiego /sprzed i po konserwacji

Sarkofag drewniany obity jedwabiem biskupa Adama Naruszewicza - dramatopisarza - z krypty biskupiej kolegiaty pw. Świętej Trójcy z Janowa Podlaskiego /sprzed i po konserwacji

Cynowy sarkofag króla Stefana Batorego z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie /sprzed i po konserwacji

Wieko cynowego sarkofagu króla Stefana Batorego z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie/przed konserwacją

Wieko cynowego sarkofagu króla Stefana Batorego z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie /po konserwacji

Aplikacje z wieka sarkofagu króla

Stefana Batorego /przed konserwacją

Aplikacje z wieka sarkofagu króla

Stefana Batorego /po konserwacji

Figura z sarkofagu króla

Stefana Batorego

/przed konserwacją

Figura z sarkofagu króla

Stefana Batorego

/po konserwacji

Figura z sarkofagu króla

Stefana Batorego

/przed konserwacją

Figura z sarkofagu króla

Stefana Batorego

/po konserwacji

Figura z sarkofagu króla

Stefana Batorego

/przed konserwacją

Figura z sarkofagu króla

Stefana Batorego

/po konserwacji

Figura z sarkofagu króla Stefana

Batorego /przed konserwacją

Figura z sarkofagu króla Stefana

Batorego /po konserwacji

Sarkofag miedziany Joanny von Promnitz z krypty grobowej kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie /sprzed i po konserwacji

 

Sarkofag miedziany osoby nieznanej z krypty grobowej rodu von Promnitz kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie /przed konserwacją

Sarkofag miedziany osoby nieznanej z krypty grobowej rodu von Promnitz kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie /po konserwacji

Cynowy sarkofag Erdmana I Leopolda von Promnitz z krypty grobowej kościoła

pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie

/sprzed i po konserwacji

Cynowy sarkofag Zygfryda II von Promnitz z krypty grobowej kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie /sprzed i po konserwacji

Cynowy sarkofag Gabriela Tarnowskiego z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie /przed konserwacją

Cynowy sarkofag Gabriela Tarnowskiego z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie /po konserwacji

Polichromia herbu z sarkofagu Gabriela Tarnowskiego z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie /sprzed i po konserwacji

Cynowy sarkofag Ewy Katarzyny z Warszyckich Tarnowskiej Zebrzydowskiej

z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie /przed konserwacją

Cynowy sarkofag Ewy Katarzyny z Warszyckich Tarnowskiej Zebrzydowskiej

z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie /po konserwacji

Miedziany polichromowany sarkofag Anny Marii von Promnitz z krypty grobowej

kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie /sprzed i po konserwacji

Miedziany polichromowany sarkofag Anny Marii von Promnitz z krypty grobowej

kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie /po konserwacji

Miedziany polichromowany sarkofag Anny Marii von Promnitz z krypty grobowej

kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie /po konserwacji

Miedziany polichromowany sarkofag dziecka z rodu von Promnitz z krypty grobowej kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie /sprzed i po konserwacji

Miedziany polichromowany sarkofag dziecka z rodu von Promnitz z krypty grobowej kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie /przed konserwacją

Miedziany polichromowany sarkofag dziecka z rodu von Promnitz z krypty grobowej kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie /po konserwacji

Zbliżenie na polichromię sarkofagu dziecka z rodu von Promnitz z krypty grobowej kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie /po konserwacji

 

 

Miedziany polichromowany sarkofag dziecka z rodu von Promnitz z krypty grobowej kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie /sprzed i po konserwacji

Miedziany polichromowany sarkofag dziecka z rodu von Promnitz z krypty grobowej kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie /przed konserwacją

Miedziany polichromowany sarkofag dziecka z rodu von Promnitz z krypty grobowej kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie /po konserwacji

Cynowy sarkofag Weigharta von Promnitz z krypty grobowej Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie /sprzed i po konserwacji

 

Matka Boska Pszczyńska

/przed konserwacją

 

Matka Boska Pszczyńska

/ po konserwacji

z przywróceniem pierwotnego

wizerunku

Matka Boska Pszczyńska

/w trakcie konserwacji

z przywróceniem pierwotnego

wizerunku

Matka Boska Pszczyńska

/w trakcie konserwacji

z przywróceniem pierwotnego

wizerunku

 

 

Matka Boska Pszczyńska

/przed konserwacją

 

Matka Boska Pszczyńska

/po konserwacji z przywróceniem pierwotnego wizerunku

Ołtarz główny Bazyliki Narodzenia

Najświętszej Marii Panny w Pszowie

/przed konserwacją

Ołtarz główny Bazyliki Narodzenia

Najświętszej Marii Panny w Pszowie

/po konserwacji

Ołtarz główny Bazyliki Narodzenia

Najświętszej Marii Panny w Pszowie

/przed konserwacją

Ołtarz główny Bazyliki Narodzenia

Najświętszej Marii Panny w Pszowie

/po konserwacji

Ołtarz z kościoła cmentarnego

pw. Św. Magdaleny w Rudach /przed konserwacją

Ołtarz z kościoła cmentarnego

pw. Św. Magdaleny w Rudach 

/po konserwacji

 

XV w. fresk z kościoła pw Św. Katarzyny

Aleksandryjskiej w Karchowicach

/sprzed i po konserwacji

XV w. fresk z kościoła pw Św. Katarzyny

Aleksandryjskiej w Karchowicach

/sprzed i po konserwacji

 

 

XV w. fresk z kościoła pw Św. Katarzyny

Aleksandryjskiej w Karchowicach

/sprzed i po konserwacji

 

Rzeźba drewniana polichromowana

Ecce Homo z kruchty kościoła

pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie

/sprzed i po konserwacji

 

627-min

 

Witrochromia z Pałacu Fitznera w Siemianowicach Śląskich

/sprzed i po konserwacji

Cynowy sarkofag królewicza Aleksandra Karola Wazy

z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie

/przed konserwacją

 

 

Cynowy sarkofag królewicza Aleksandra Karola Wazy 

z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie

/po konserwacji

Kartusz herbowy z cynowego sarkofagu królewicza

Aleksandra Karola Wazy /sprzed konserwacji

 

Kartusz herbowy z cynowego sarkofagu królewicza

Aleksandra Karola Wazy /po konserwacji

 

 

Cynowy sarkofag królewicza Aleksandra Karola Wazy

zbliżenie na rysunek rytu /po konserwacji

 

 

           Wieko sarkofagu królewicza

           Aleksandra Karola Wazy

           /po konserwacji

Cynowy sarkofag królowej Anny Austriaczki z krypty

grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie

/przed konserwacją

 

 

Cynowy sarkofag królowej Anny Austriaczki z krypty

grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie /po konserwacji

 

 

Fragment kartusza herbowego z cynowego

sarkofagu królowej Anny Austriaczki 

/sprzed i po konserwacji

 

Fragment pozłacanej i polichromowanej aplikacji burty

długiej cynowego sarkofagu królowej Anny Austriaczki 

/po konserwacji

 

 

Św. Mikołaj, XV w. obraz

na podobraziu drewnianym 

autorstwa Jana z Nysy

z kościoła pw. Św. Mikołaja

w Dzielowie /sprzed i po

konserwacji

 

 

Św. Mikołaj, XV w. obraz

na podobraziu drewnianym

autorstwa Jana z Nysy

/po konserwacji

 

(konserwacja strukturalna

podobrazia i projekt konstrukcji

stabilizującej autorstwa Irmy

Pawelskiej)

 

 

Św. Mikołaj, XV w. obraz

na podobraziu drewnianym

autorstwa Jana z Nysy

/po konserwacji

 

(konserwacja strukturalna

podobrazia i projekt konstrukcji

stabilizującej autorstwa Irmy

Pawelskiej)

 

 

Cynowy sarkofag królewny Anny Marii Wazanki z krypty

grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie

/przed konserwacją

 

 

Cynowy sarkofag królewny Anny Marii Wazanki z krypty

grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie /po konserwacji

 

Cynowy sarkofag królewny Anny Marii Wazanki z krypty

grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie /sprzed i po

konserwacji

 

 

Cynowy sarkofag królowej Barbary Zapolyi z krypty

grobowej Katedry Wawelskiej /przed konserwacją

 

Cynowy sarkofag królowej Barbary Zapolyi z krypty

grobowej Katedry Wawelskiej /po konserwacji

 

 

Skarb z Czermna, biżuteria srebrna ze zbiorów Muzeum

Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim /przed konserwacją

 

 

Skarb z Czermna, biżuteria srebrna ze zbiorów Muzeum

Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim /po konserwacji

 

 

            XV w. fresk z Kościoła 

            Św. Jerzego w Cieszynie 

            /w trakcie i po konserwacji

 

 

Sarkofag cynowy króla Zygmunta Augusta z krypty grobowej

Katedry Wawelskiej w Krakowie /przed konserwacją

 

 

Sarkofag cynowy króla Zygmunta Augusta z krypty grobowej

Katedry Wawelskiej w Krakowie /po konserwacji

 

 

Wieko cynowego sarkofagu króla Zygmunta Augusta 

z krypty grobowej Katedry Wawelskiej w Krakowie

Kartusz herbowy

z sarkofagu króla

Zygmunta Augusta

/po konserwacji

Zbliżenie na sarkofag króla Zygmunta Augusta

/przed konserwacją

 

 

Zbliżenie na sarkofag króla Zygmunta Augusta

/po konserwacji

 

 

Sarkofag cynowy królowej Anny Jagiellonki z krypty grobowej

Katedry Wawelskiej w Krakowie /przed konserwacją

 

 

Sarkofag cynowy królowej Anny Jagiellonki z krypty grobowej

Katedry Wawelskiej w Krakowie /po konserwacji

 

 

Zbliżenie na aplikację burty długiej

z sarkofagu królowej Anny Jagiellonki

/przed konserwacją

 

 

Zbliżenie na aplikację burty długiej

z sarkofagu królowej Anny Jagiellonki

/po konserwacji

 

 

XV w. fresk z sklepienia

prezbiterium Kościoła

pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny

w Lubecku /sprzed i po

konserwacji

 

 

XV w. fresk z sklepienia

prezbiterium Kościoła

pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny

w Lubecku /sprzed i po

konserwacji

 

 

XV w. fresk z sklepienia prezbiterium Kościoła

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

w Lubecku /po konserwacji

 

 

XV w. fresk z sklepienia prezbiterium Kościoła

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

w Lubecku /po konserwacji

 

 

XV w. fresk z sklepienia prezbiterium Kościoła

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

w Lubecku /po konserwacji

 

 

XV w. fresk z sklepienia prezbiterium Kościoła

pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

w Lubecku /po konserwacji

 

 

     Ambona z Kościoła pw.

     Wniebowzięcia Najświętszej

     Marii Panny w Lubecku

     /sprzed i po konserwacji

 

 

XV w. Madonna

z dzieciątkiem z Kościoła pw.

Wniebowzięcia Najświętszej

Marii Panny w Lubecku

/przed konserwacją

 

 

XV w. Madonna

z dzieciątkiem z Kościoła

pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii

Panny w Lubecku

/po konserwacji

 

 

Obraz opata z Pocysterskiego Zespołu

Klasztorno-Pałacowego w Rudach 

/sprzed i po konserwacji

 

 

Obraz opata z Pocysterskiego Zespołu

Klasztorno-Pałacowego w Rudach 

/sprzed i po konserwacji

 

 

Rzeźba drewniana

Matki Boskiej

z dzieciątkiem

z Koszęcina

/przed

konserwacją

in

 

 

Rzeźba drewniana

Matki Boskiej

z dzieciątkiem

z Koszęcina 

/po konserwacji

 

 

Miedziany, polichromowany sarkofag Zuzanny Jadwigi 

Schaffgotsch z krypty rodu Hochbergów przy kościele

pw. Św. Mikołaja w Świebodzicach /przed konserwacją

 

 

Miedziany, polichromowany sarkofag Zuzanny Jadwigi 

Schaffgotsch z krypty rodu Hochbergów przy kościele

pw. Św. Mikołaja w Świebodzicach /po konserwacji

 

 

Cynkowy sarkofag biskupa 

Józefa Twarowskiego 

z krypty biskupiej kolegiaty

pw. Świętej Trójcy

z Janowa Podlaskiego

/przed konserwacją

 

 

Cynkowy sarkofag biskupa Józefa Twarowskiego 

z krypty biskupiej kolegiaty pw. Świętej Trójcy

z Janowa Podlaskiego /po konserwacji

 

 

Naszyjnik z krzyżem oraz pierścień biskupa Beniamina

Szymańskiego z sarkofagu pochodzącego z krypty grobowej

kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej (OO. Kapucynów)

w Łomży /przed konserwacją

 

Naszyjnik z krzyżem oraz pierścień biskupa Beniamina

Szymańskiego z sarkofagu pochodzącego z krypty grobowej

kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej (OO. Kapucynów)

w Łomży /po konserwacji

 

 

Sarkofag drewniany obity tkaniną biskupa Franciszka

Kobielskiego z krypty biskupiej kolegiaty pw. Świętej Trójcy

z Janowa Podlaskiego /przed konserwacją

 

 

Sarkofag drewniany obity tkaniną biskupa Franciszka

Kobielskiego z krypty biskupiej kolegiaty pw. Świętej Trójcy

z Janowa Podlaskiego /po konserwacji

 

 

Sarkofag drewniany obity aksamitem biskupa

Antoniego Wołłowicza z krypty biskupiej kolegiaty

pw. Świętej Trójcy z Janowa Podlaskiego 

/przed konserwacją

 

Sarkofag drewniany obity aksamitem biskupa

Antoniego Wołłowicza z krypty biskupiej kolegiaty

pw. Świętej Trójcy z Janowa Podlaskiego 

/po konserwacji

 

 

Sarkofag drewniany obity jedwabiem biskupa Adama

Naruszewicza - dramatopisarza- z krypty biskupiej

kolegiaty pw. Świętej Trójcy z Janowa Podlaskiego 

/przed konserwacją

 

 

Sarkofag drewniany obity jedwabiem biskupa Adama

Naruszewicza - dramatopisarza - z krypty biskupiej

kolegiaty pw. Świętej Trójcy z Janowa Podlaskiego 

/po konserwacji

 

 

           

            Cynowy sarkofag króla Stefana Batorego

            z krypty grobowej Katedry Wawelskiej

            w Krakowie /przed konserwacją

 

 

         

            Cynowy sarkofag króla Stefana Batorego

            z krypty grobowej Katedry Wawelskiej

            w Krakowie /po konserwacji

 

 

Wieko sarkofagu 

Stefana Batorego

/sprzed i po 

konserwacji

 

 

Aplikacje z wieka 

sarkofagu Stefana

Batorego /sprzed

i po konserwacji

 

Cynowy sarkofag Stefana Batorego z krypty grobowej

Katedry Wawelskiej w Krakowie /po konserwacji

 

 

Figura z sarkofagu

Stefana Batorego

/sprzed i po

konserwacji

 

 

Figura z sarkofagu

Stefana Batorego

/sprzed i po

konserwacji

 

 

Figura z sarkofagu

Stefana Batorego

/sprzed i po

konserwacji

 

 

Figura z sarkofagu

Stefana Batorego

/sprzed i po

konserwacji

 

 

Figura z sarkofagu

Stefana Batorego

/sprzed i po

konserwacji

 

 

Sarkofag miedziany Joanny von Promnitz z krypty grobowej 

kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie

/przed konserwacją

 

 

Sarkofag miedziany Joanny von Promnitz z krypty grobowej 

kościoła pw. Wszystkich Świętych w Pszczynie

/po konserwacji

 

 

   

   Sarkofag miedziany osoby nieznanej z krypty grobowej

   rodziny von Promnitz z kościoła pw. Wszystkich Świętych

   w Pszczynie /przed konserwacją

 

Sarkofag miedziany osoby nieznanej

z krypty grobowej rodziny von Promnitz